Team building group Team building

Foged Hansen & Co. din partner når der skal udvikles nye teams. Nogle kollegaer kender hinanden godt – andre kommer fra forskellige organisationer. Som den naturligste ting i verden forudsætter alle, at udbyttet er optimalt fra dag et – samtidigt med, at der stilles store krav til udvikling og nytænkning. Tillid, teamwork og fælles ansvarlighed i teamet bliver afgørende for succesen. Det kræver oftest en stor indsats fra teamets medlemmer og forudsætter, at de kender hinandens kompetencer, forstår hinandens hensigter og er i stand til at skabe et optimalt samarbejde.

Teamudvikling skal ses som et målrettet teamudviklingsforløb for chefgruppen, projektgruppen og/eller andre grupper i organisationen. Teamudviklings forløbet sammensættes til hver enkelt situation, det enkelte team er i, og de resultater, som skal opnås. Ud fra teamets behov og udgangspunkt tilrettelægges et struktureret udviklingsforløb bestående af flere elementer. Det kan f.eks. være:

  • Teamroller – afdækning af den enkeltes rolle i teamet.
  • Teambuilding aktiviteter – hvor deltagerne gennem løsning af udfordrende øvelser udvikler samarbejdet.
  • Kommunikationsanalyse – der giver teamet mulighed for at arbejde med teamets indre kommunikation og uformelle struktur
  • Værdiseminarer – hvor teamet fastlægger og forpligter sig til egne spilleregler og værdier.