health group Manuel Terapi

Manuelterapi er en behandlingsform, der gør det muligt at diagnosticere og behandle skader i bevægeapparatet hvad enten det er en specifik idrætsskade eller en arbejdsrelateret skade. I klinikken arbejdes der seriøst med både muskel og led problemer. Kommer du til klinikken med en ikke defineret skade vil første konsultation blive brugt på at afdække årsagen samt evt. opstartende behandling.

Der skal derfor afsættes en time til første konsultation og herefter aftales det videre behandlingsforløb. Har du et konkret behandlingsbehov som hold i nakken, lumbago el. lign., så påbegyndes behandlingen med det samme. Ved et konkret behandlingsbehov aftales tidsforbrug til behandlingen nærmere ved bestilling.

Vi behandler blandt andet følgende skader:

  • Hold i nakken.
  • Lumbago (hold i ryggen/hekseskud).
  • Tennis- og golfalbue.
  • Springer- og løberknæ.
  • Løberryg (smerter over lænden).
  • Osgood Schlatter syndrom (smerter under knæ).
  • Knæ.
  • Skulder.
  • Ankler.
  • Bækken.